I. díl – Kalibrace a vytvoření ICC profilu inkoustové tiskárny

I. Před měřením

Před samotnou kalibrací je nutné připravit podmínky pro stabilní výsledek. Je potřebné brát do úvahy:

 1. Výběr materiálu

  1. Poréznost a savost materiálu, určující schopnost pojmout inkoust a nárůst tiskového bodu.

  2. Zabarvení média a přítomnost optických zjasňovačů.

  3. Sílu, ohebnost a pružnost materiálu.

  4. Zajištění neměnnosti fyzikálních vlastností média od odběratele (výrobce).

  5. Vliv metamerie (barevnost pod různým typem osvětlení).

 2. Inkoust

  1. Dobu exspirace.

  2. Vhodnost pro daný materiál a tiskárnu.

  3. Vliv metamerie (barevnost pod různým typem osvětlení).

 3. Ovladač, nebo RIP (Raster Image Processing) tiskárny

  1. Aktuálnost instalované verze.

  2. Zvolený tiskový režim.

 4. Tiskový stroj

  1. Aktuální verzi firmware.

  2. Nastavení výšky tiskové hlavy.

  3. Zanesení tiskových hlav.

  4. Opotřebování tiskárny.

  5. Zarovnání tiskových hlav pro daný režim a materiál.

  6. Nastavení rychlosti tisku.

  7. Nastavení vyhřívání.

 5. Pracovní prostředí

  1. Relativní vlhkost vzduchu (mezi 40 až 50%, pokud výrobce média, tiskárny nebo inkoustů neurčí jinak).

  2. Teplotu dosoušení versus rychlost posuvu média a tisku .

  3. Osvětlení splňující normu (alespoň 85 CRI).

Všechny vyjmenované body mají zásadní vliv na výslednou kalibraci a vytvoření ICC profilu. Pokud nejsou dodrženy podmínky nastavení při následném srovnání, není možné kalibraci zpětně porovnat a případně hledat přesné příčiny při problémech které se můžou vyskytnout. Pro každý tiskový režim, stroj, materiál atd. je kalibrace vždy jedinečná, a není možno garantovat její použitelnost pro odlišné podmínky a nastavení.

Poznámka: Berte v úvahu co požadujete a co vám daná sestava stroj – inkoust – potiskovaný materiál – rip – dokončovací práce umožňuje!

Ve většině případů znamená:

 • vyšší rozlišení – větší hustota bodů, postupné nanášení ve více průchodech, pomalejší tisk, vetší dosažené barevné denzity a gamut, vyšší spotřeba inkoustu …

 • kvalitní materiál a kvalitní inkoust – zafixování tiskového bodu, vetší barevný rozsah, světlostálost, rychlejší schnutí, odolnost …